Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2020, 169160Beschikkingen | aanvraagKennisgeving verlengen beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen dakkapel voorzijde, loodiep 36 (zaaknummer Z2020-00006009)

Burgemeester en wethouders van Zwolle maken bekend dat voor de volgende aanvraag de beslistermijn is verlengd met een termijn van maximaal zes weken:

Loodiep 36 – voor het plaatsen van een dakkapel op de voorzijde van de woning, verzonden op 30 juni 2020.