Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2020, 169150Beschikkingen | aanvraagKennisgeving verlengen beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen handelsreclame, Dobbe 73A (zaaknummer Z2020-00005185)

Burgemeester en wethouders van Zwolle maken bekend dat voor de volgende aanvraag de beslistermijn is verlengd met een termijn van maximaal zes weken:

Dobbe 73A – voor het plaatsen van handelsreclame, verzonden op 30 juni 2020.