Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2020, 169021Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schuur op het perceel Drinksmeer 8 te Ursem

Op 30 juni 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schuur op het perceel Drinksmeer 8 te Ursem. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2020-HZ-0350. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.