Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2020, 168786Beschikkingen | afhandelingGemeente Zwolle – Besluit tot vaststellen van openbare ruimten van de buurt Tippe bij de IJssel

 

Burgemeester en Wethouders van Zwolle;

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet van de gemeentewet, artikel 2 en 3 van de “Verordening naamgeving en nummering 2012” en artikel 6 van de wet “Basisregistratie adressen en gebouwen” waarin gemeenten wordt opgedragen openbare ruimten vast te stellen; gezien het advies van de gemeentelijke commissie straatnaamgeving;

besluiten:

 

tot vaststelling van de openbare ruimten met de volgende benamingen:

Aarninkstraat te Zwolle

Aspelaninkstraat te Zwolle

Bobbinkstraat te Zwolle

Bobbinkhof te Zwolle

Engelradinkstraat te Zwolle

Gerboldinkstraat te Zwolle

Gommersbachpad te Zwolle

Hadewinkstraat te Zwolle

Hatbertinkstraat te Zwolle

Hogebeenpad te Zwolle

Holtinkstraat te Zwolle

Jordaninkstraat te Zwolle

Boerderijenlaan te Zwolle

Oetbertinkstraat te Zwolle

Telvorenpad te Zwolle

Veldinkstraat te Zwolle

Volkerinkstraat te Zwolle

Wassinkstraat te Zwolle

Tippepad te Zwolle

Beukelaarpad te Zwolle

Boldenbergpad te Zwolle

 

tot wijziging van de openbare ruimten met de volgende benamingen:

Boerderijenpad te Zwolle

Havezathenpad te Zwolle

 

Datum besluit: 30 juni 2020

Kenmerk besluit: ZWIZB200612-GR01

 

Zie bijlage voor het collegebesluit.