Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2020, 168751Beschikkingen | aanvraagTijdelijk recreatief verhuren Joost de Moorstraat 11

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Het tijdelijk recreatief verhuren van de studentenhuisvesting aan de Joost de Moorstraat 11 in Vlissingen tot een maximum van 41 kamers op de 2e t/m 5e etage voor de periode van 10 juli tot en met 20 augustus 2020 (24-06-2020).

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.