Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2020, 168242Beschikkingen | afhandelingGemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Goeman Borgesiuslaan 20 in Amstelveen

Zaaknummer Z20-031630

Gemeente Amstelveen heeft op 30 juni 2020 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een airco-unit aan de zijgevel van de woning. De locatie is Goeman Borgesiuslaan 20 in Amstelveen. De omgevingsvergunning is toegekend.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit? Hoe u bezwaar kunt indienen leest u op amstelveen.nl/bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 1 juli 2020 en bedraagt 6 weken.