Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2020, 168139Beschikkingen | afhandelingGemeente Amstelveen - beslistermijn omgevingsvergunning verlengd - Amsterdamseweg 213 in Amstelveen

Zaaknummer Z20-035743

Gemeente Amstelveen heeft op 30 juni 2020 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voorhet maken of wijzigen van binnenwandopeningen en het verhogen van de stalen ligger aan de achterzijde te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De locatie is Amsterdamseweg 213 in Amstelveen.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar/beroep

Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing.