Gemeenteblad van Wierden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WierdenGemeenteblad 2020, 168080Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag Omgevingsvergunning Kartelaarsdijk 10 in Enter

Op 26 juni 2020 heeft de gemeente een aanvraag fase 1 ontvangen voor een Omgevingsvergunning voor het realiseren van een kraamstal en guste en drachtige zeugenstal op locatie Kartelaarsdijk 10 in Enter.De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ_WABO-20200828.De aanvraag betreft de onderdelen:

  • Milieu

  • Verklaring van geen bedenkingen, gebiedsbescherming

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de uitgebreide procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een ontwerpbesluit.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met loket Bouwen en Wonen via email bouwenenwonen@wierden.nl of telefoonnummer 0546-580838.