Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2020, 168000Beschikkingen | afhandelingGemeente Zwolle – Kennisgeving huisnummerbesluit Palestrinalaan 561D t/m 561S

Intrekken:

Palestrinalaan 561G-1 t/m 561G-52 8031 TA (49x overige gebruiksfunctie)

Uitgeven:

Palestrinalaan 561D t/m 561S 8031 TA (11x woonfunctie)

(m.u.v. de letters I, J, O en R)

Verzenddatum besluit: 30 juni 2020

Kenmerk besluit: 90072-2020

Zie de bijlage voor een situatieschets.

Bezwaar

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Zwolle, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht om, met betrekking tot deze besluiten een voorlopige voorziening te treffen.

Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Ga naar www.zwolle.nl/bezwaarindienen Hier treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.