Gemeenteblad van Leeuwarden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenGemeenteblad 2020, 167956Overige besluiten van algemene strekkingKennismaking toepassing uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat:

 

Op 30 juni 2020 op grond van artikel 3:10 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht is besloten tot het toepassen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure op de voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om de kampeerontheffing en de geluidsontheffing, zoals bedoeld in respectievelijk de artikelen artikel 4.6 lid 2 en artikel 2:47a lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Leeuwarden voor de evenementen Welcome to the Village en Psy-Fi, edities 2021. De ontwerpbesluiten zullen daartoe te zijner tijd ter inzage worden gelegd. Nadere berichtgeving over deze ter inzage legging en de te volgen procedure volgt.

 

Het college publiceert dit besluit om u te informeren. U kunt hierop nog niet reageren.