Gemeenteblad van Purmerend

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendGemeenteblad 2020, 167611Beschikkingen | afhandelingKennisgeving omgevingsvergunning De Graeffweg 80 tm 116 even, 1446BK Purmerend

De gemeente heeft op 30 juni 2020 besloten de omgevingsvergunning voor De Graeffweg 80 tm 116 even, 1446BK Purmerend te verlenen . Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • het oprichten van 19 appartementen

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. Neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op; misschien komen we samen tot een oplossing. Komen we er niet uit, dan kunt u binnen zes weken na 1 juli 2020 een bezwaarschrift indienen.

U kunt dat digitaal doen, dan heeft u een DigiD nodig. Of u schrijft een brief naar het team Juridische en Veiligheidszaken, Postbus 15, 1440 AA te Purmerend. Voor meer informatie zie: www.purmerend.nl/bezwaar.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;

  • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

  • de reden waarom u bezwaar maakt;

  • de datum en uw handtekening.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuurt u dan een volmacht mee. Op www.purmerend.nl/bezwaar vindt u een voorbeeld.