Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2020, 167500Beschikkingen | afhandelingGemeente Amstelveen - beslistermijn omgevingsvergunning verlengd - Lijsterbeslaan 13 in Amstelveen

Zaaknummer Z20-030864

Gemeente Amstelveen heeft op 30 juni 2020 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De locatie is Lijsterbeslaan 13 in Amstelveen.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar/beroep

Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing.