Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2020, 166689Overige overheidsinformatieVerkeersbesluit: intrekken bushalte Milligerlaan Stadshagen

118772-2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen:

Milligerlaan, op 24 juni 2020 onder kenmerknummer 118772-2020, betreffende het intrekken van een eerder genomen verkeersbsluit (Staatscourant kenmerknummer 113198-2019, 11 september 2019) voor de realisatie van een definieve bushalte op de Milligerlaan ten zuiden van de rotonde met de Stadshagenallee. Recent heeft een aanbesteding van het openbaar lijnbusvervoer in Zwolle plaatsgevonden. De vervoerder die in de toekomst het lijnbusvervoer in Zwolle uit gaat voeren heeft in het definitieve vervoersplan de betreffende halte niet opgenomen. Realisatie van de betreffende halte is daarom niet nodig. Tot het moment dat de nieuwe lijnvoering ingaat, blijft de tijdelijke halte op deze locatie in gebruik.

Dit besluit ligt van 26 juni 2020 tot en met 7 augustus ter inzage bij het Stadskantoor, Lübeckplein 2, Zwolle (voor tijdstip zie rubriek 'adressen en openingstijden' via www.zwolle.nl). Het besluit is tevens in te zien in de Staatscourant. (www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant).

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatiedatum bezwaar maken bij ons college van burgemeester en wethouders. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwole ook digitaal worden ingediend. Ga naar www.zwolle.nl/bezwaarindienen. Hier treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen.

Zwolle, 24 juni 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle,

Namens deze:

A. van de Kraats