Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2020, 165591Plannen | ruimtelijkKennisgeving op grond van artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening: Gewijzigde beheersverordening Herenstraat-Kruyderlaan vastgesteld

 

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 mei 2020 (2020-158) de gewijzigde beheersverordening “Herenstraat-Kruyderlaan - NL.IMRO.0356.BVJW2018HER001017-VA02 met bijbehorende stukken heeft vastgesteld.

 

Met deze wijziging is de beheersverordening Herenstraat-Kruyderlaan gecorrigeerd, waardoor het bestemmingsplan Hildo Kropstraat nu ook onderdeel uitmaakt van deze beheersverordening. Dit bestemmingsplan was destijds per abuis niet meegenomen in de beheersverordening.

 

De gewijzigde beheersverordening is vanaf 2 juli 2020 in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op de gemeentelijke website via www.ropubliceer,nieuwegein.nl

 

Het is niet mogelijk om beroep aan te tekenen tegen de wijziging van de beheersverordening.

 

 

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein,

1 juli 2020