Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2020, 165514Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het herbouwen van een schuur en aanbouwen van een serre op het perceel Horstenburgstraat 2 te Obdam

De gemeente heeft op 19 juni 2020 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2020-HZ-0063 voor een omgevingsvergunning voor het herbouwen van een schuur en aanbouwen van een serre op locatie Horstenburgstraat 2 te Obdam te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.