Gemeenteblad van Purmerend

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendGemeenteblad 2020, 165222Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Rudolf Garrelsstraat 4 te Purmerend

Op 25 juni 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Rudolf Garrelsstraat 4 te Purmerend. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2020-0594. De aanvraag betreft:

  • het oprichten van 12 woningen inclusief erfafscheidingen t.b.v. de voortuinen in de plint van de Rode Garrelsflat en het vervangen en uitbreiden van de 2 bestaande entrees

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u over de ingekomen aanvragen reeds telefonisch contact opnemen (0299- 452452, team Vergunningen).