Gemeenteblad van Middelburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MiddelburgGemeenteblad 2020, 16508Beschikkingen | afhandelingGemeente Middelburg - Mandaatbesluit Hoorplicht bij crisismaatregel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gemeente Middelburg

De Burgemeester van de gemeente Middelburg;

 

Gelet op de artikel 7:1, lid 3, onder b van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg;

 

Besluit:

 

mandaat te verlenen aan de directeur van KhonRaad Software Engineering BV, gevestigd te Soest, kvk-nummer 24180761, conform onderstaande regeling en houdende verlening van ondermandaat.

 

Artikel 1

 

1. Het mandaat betreft het horen van de betrokkene bij een crisismaatregel als bedoeld in artikel 7:1, lid 3, onder b van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

2. De uitoefening van de bevoegdheid bestaat uit het (telefonisch) horen van de betrokkene, het vastleggen van het hoorverslag in het registratie- en communicatiesysteem verplichte zorg dat door het Ministerie van Justitie is aangewezen.

3. De uitoefening van de bevoegdheden uit te voeren volgens de wettelijke kaders.

4. Voor de uitoefening van de bevoegdheden wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

 

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit mandaat hoorplicht bij crisismaatregel ingevolge de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gemeente Middelburg.

 

 

Aldus vastgesteld door het College van burgmeester en wethouders van gemeente Middelburg, op 7 januari 2020.

Secretaris, burgemeester,

mr. A. van den Brink mr. H.M. Bergmann