Gemeenteblad van Woudenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergGemeenteblad 2020, 165052Beschikkingen | afhandelingGemeente Woudenberg - verlening omgevingsvergunning regulier - vervangen van een stalen garagedeur door 2 openslaande deuren met glasdelen - Tarweveld 11, Woudenberg

22 juni 2020:

Tarweveld 11, 3931 WP, het vervangen van een stalen garagedeur door 2 openslaande deuren met glasdelen, Zaak-ID 0351-15023.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage.

Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.