Gemeenteblad van Woudenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergGemeenteblad 2020, 165051Beschikkingen | afhandelingGemeente Woudenberg - verlening omgevingsvergunning regulier - wijzigen van een reeds verleende vergunning met zaak-ID 0351-440 d.d. 14 november 2018 voor het slopen van het oude schuur en bouwen van een nieuwe schuur - Burgwal 6, Woudenberg

22 juni 2020:

Burgwal 6, 3931 HM, het wijzigen van een reeds verleende vergunning met zaak-ID 0351-440 d.d. 14 november 2018 voor het slopen van het oude schuur en bouwen van een nieuwe schuur, De wijziging betreft de constructieve gegevens en de gevels met behoud van het gebruik als opslag, Zaak-ID 0351-14892.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage.

Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.