Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 164957Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels over: Naamgeving openbare ruimten (Vaststellen Havankbrug in Zuidoost)

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

gelet op :

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 7 van de Verordening basisinformatie 2018

 • d.

  de Beleidsregel vaststelling openbare ruimte,

 

gezien het :

 

 • -

  het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 28 februari 2020

 • -

  het positief advies van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuidoost van 9 juni 2020

 

besluit,

 

 • de navolgende openbare ruimte vast te stellen:

   

  • Havankbrug (BAG-type kunstwerk)

 

 

Overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 juni 2020

De voorzitter

Femke Halsema

De gemeentesecretaris

Peter Teesink

Bijlage 1: Situatietekening

 

 

Havankbrug, brug 1265

 

 

Toelichting  

 

Havank, pseudoniem van Hendrikus Frederikus (Hans) van der Kallen (Leeuwarden, 19 februari 1904 – aldaar, 22 juni 1964), was een Nederlands schrijver.

Havank begon in Amsterdam zijn loopbaan als schrijver van speurdersromans. Zo schreef hij in Amsterdam zijn eerste twee romans.

Hij is vooral bekend van zijn 'Schaduw-serie'.

 

Een vaststelling van openbare ruimten is een feitelijke handeling en geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en dus niet vatbaar voor bezwaar of beroep.