Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2020, 164837Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning, renoveren flat Louis Armstrong, verplaatsen bergingen en realiseren van 11 appartementen op 1e verdieping, Palestrinalaan (zaaknummer Z2020-00005268)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat omgevingsvergunning is verleend:

Palestrinalaan Flat Louis Armstrong – voor het renoveren van de flat, het vernieuwen van de gevels op de tweede tot en met de elfde verdieping, het verplaatsen van de bergingen van de eerst verdieping naar de begane grond en het realiseren van 11 appartementen op de eerste verdieping.Bij huisnummerbesluit vinden de volgende adreswijzigingen plaats:Uitgegeven worden de huisnummers: 917A,917B, 917D t/m 917S (m.u.v. I,J,O, S).Ingetrokken worden de huisnummers: 917G-1 t/m 917G-54., verzonden op 25 juni 2020.

Deze vergunning ligt ter inzage bij de afdeling Fysieke Leefomgeving, Lübeckplein 2, na telefonische afspraak via telefoonnummer 14038 en vraag naar de sectie Bouwtoezicht.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Zwolle, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht om, met betrekking tot deze besluiten een voorlopige voorziening te treffen. Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Ga naar www.zwolle.nl/bezwaarindienen Hier treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.