Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2020, 164772Overige overheidsinformatieGemeente Beesel - Melding aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem, Rijksweg 9a in Reuver

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel hebben op 20 februari 2020 een melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen ontvangen. De melding heeft betrekking op de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem op de locatie Rijksweg 9a in Reuver.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.