Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2020, 164689Beschikkingen | aanvraagGemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning percelen Beesels Broek in Beesel

Op 23 juni 2020 is de aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het verlagen van het maaiveld op de percelen sectie R nrs. 72-78-91-106-107(deels)-108 in Beesels Broek te Beesel.