Gemeenteblad van Purmerend

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendGemeenteblad 2020, 164617VerordeningenVerordening tot de 1e wijziging van de Tarieventabel 2020/1 behorend bij de Verordening Parkeerbelastingen Purmerend 2020

De raad van de gemeente Purmerend,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2020, nr. 1508921;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de navolgende Verordening betreffende de 1e wijziging van de Tarieventabel 2020/1 behorend bij de Verordening Parkeerbelastingen Purmerend 2020

 

Artikel I

Onderdeel 2 Parkeervergunningen van de tarieventabel wordt vervangen door onderstaande tabel.

 

2. Parkeervergunningen:

Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt met betrekking tot:

Type vergunning

Tarief

a.

Een bewonersvergunning geldig voor een parkeervergunninggebied als bedoeld in het vigerende Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening.

per kwartaal

18,00

per jaar

61,00

b.

Een tweede bewonersvergunning geldig voor een parkeervergunninggebied als bedoeld in het vigerende Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening.

per kwartaal

18,00

per jaar

61,00

c.

Een bedrijfsvergunning geldig voor een parkeervergunninggebied als bedoeld in het vigerende Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening

per kwartaal

119,00

per jaar

449,00

d.

Het tarief voor een mantelzorgvergunning bestaande uit een bonnenboekje met 10 dagkaarten bedraagt:

10,00

e.

Een zorgverlenersvergunning geldig voor alle parkeervergunninggebieden als bedoeld in het vigerende Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening

per kwartaal

180

per jaar

650

f.

Een functionele vergunning geldig voor alle parkeervergunninggebieden als bedoeld in het vigerende Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening.

per kwartaal

180

per jaar

650

g.

Het tarief voor een bezoekersvergunning bestaande uit een bonnenboekje met 10 dagkaarten bedraagt:

15,00

h.

Een autodeelvergunning.

per drie jaar

61,00

inrichten van een autodeelplaats

284,00

i.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot afgifte van een duplicaat vergunning bedraagt:

voor een bewonersvergunning

18,00

voor een bedrijfsvergunning

60,00

j.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot een wijziging van een vergunning bedraagt:

voor een bewonersvergunning

11,00

voor een bedrijfsvergunning

23,00

Kosten naheffingsaanslag

Tarief

De kosten van de naheffingsaanslag bedragen

64,50

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2020.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 juni 2020

de griffier,

R.J.C. van der Laan

de voorzitter,

D. Bijl