Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2020, 164328Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning, Zwanenburg, Seevank 120, 1161 AR, kappen van een boom, 26-06-2020, zaaknummer 3863287, olonummer 5274125.

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een (ontwerp)besluit nemen op de aanvraag. Dit (ontwerp)besluit maken wij dan ook bekend.