Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2020, 164232Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag voor het vergroten van een woning - de Gast 31 in Zuidhorn

De gemeente Westerkwartier heeft op 26 juni 2020 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z202001313 voor het vergroten van een woning op locatie de Gast 31 in Zuidhorn. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • het bouwen van een bouwwerk

  • het verwijderen en afvoeren van asbesthoudend materiaal

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening (bestemmingsplan)

  • het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan gemeente Westerkwartier, Postbus 100, 9350 AC Leek. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op de dag na 26 juni 2020 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via info@westerkwartier.nl of telefoonnummer 14 0594.