Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2020, 16374Overige besluiten van algemene strekkingWijziging Tarievenoverzicht straatparkeren Rotterdam 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van de directeur Stadsontwikkeling van 6 januari 2020, kenmerk 19/01460;

 

gelet op artikel 7 en artikel 11 van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2020;

 

overwegende dat:

  • er een mobiliteitscontract is gesloten tussen de gemeente Rotterdam en Stadion Feijenoord welke erin voorziet dat de bezoekers aan Stadion Feijenoord (en t.z.t. aan het nieuwe stadion) anders gaan reizen dan thans het geval is;

  • er een gewenste verschuiving dient plaats te vinden, deels naar andere vervoerswijzen dan de auto en deels richting parkeren op afstand;

  • in het kader hiervan het noodzakelijk is om in de wijken rondom Stadion Feijenoord ‘parkeerbeperkende maatregelen’ te treffen, naast andere stimulerende maatregelen om het gewenste gedrag te bewerkstelligen;

  • parkeerduurbeperking hierin een rol kan spelen en hiertoe in de periode van 22 februari 2020 tot 1 juli 2020 een proef zal worden gehouden om de werking van een parkeerduurbeperking te onderzoeken;

 

besluit vast te stellen:

 

de hiernavolgende Wijziging Tarievenoverzicht straatparkeren Rotterdam 2020

Artikel 1  

In de onderstaande straten behorende tot parkeersector 90 (Veranda) geldt met ingang van 22 februari 2020 tot 1 juli 2020 bij een wedstrijd/evenement in Stadion Feijenoord een maximale parkeerduur van 90 minuten van 3 uur voor aanvang tot 2 uur na afloop van de wedstijd/het evenement (op alle dagen tot maximaal 23.00 uur en op zondag maximaal vanaf 12.00 uur).

Zone

 

Gebied

 

Straatnaam

 

Sector

 

Tarief

 

Tijdvakken betaald parkeren

 

900

Groot IJsselmonde

ADRIAAN KOONINGSSTRAAT***

90

€ 1,76 per uur

ma t/m wo: 09.00 – 18.00

do t/m za: 09.00 – 23.00

zo: 12.00 – 23.00

900

Groot IJsselmonde

BAS PAUWESTRAAT***

90

€ 1,76 per uur

ma t/m wo: 09.00 – 18.00

do t/m za: 09.00 – 23.00

zo: 12.00 – 23.00

900

Groot IJsselmonde

BEP VAN KLAVERENSTRAAT***

90

€ 1,76 per uur

ma t/m wo: 09.00 – 18.00

do t/m za: 09.00 – 23.00

zo: 12.00 – 23.00

900

Groot IJsselmonde

BERT HEESAKKERSTRAAT***

90

€ 1,76 per uur

ma t/m wo: 09.00 – 18.00

do t/m za: 09.00 – 23.00

zo: 12.00 – 23.00

900

Groot IJsselmonde

BERTUS BULSTRAAT***

90

€ 1,76 per uur

ma t/m wo: 09.00 – 18.00

do t/m za: 09.00 – 23.00

zo: 12.00 – 23.00

900

Groot IJsselmonde

BURGERHOUTSTRAAT***

90

€ 1,76 per uur

ma t/m wo: 09.00 – 18.00

do t/m za: 09.00 – 23.00

zo: 12.00 – 23.00

900

Groot IJsselmonde

COR KIEBOOMPLEIN***

90

€ 1,76 per uur

ma t/m wo: 09.00 – 18.00

do t/m za: 09.00 – 23.00

zo: 12.00 – 23.00

900

Groot IJsselmonde

ERNST HAPPELSTRAAT***

90

€ 1,76 per uur

ma t/m wo: 09.0 – 18.00

do t/m za: 09.00 – 23.00

zo: 12.00 – 23.00

900

Groot IJsselmonde

JAN PETTERSONSTRAAT***

90

€ 1,76 per uur

ma t/m wo: 09.00 – 18.00

do t/m za: 09.00 – 23.00

zo: 12.00 – 23.00

900

Groot IJsselmonde

JOHAN WEBERSTRAAT***

90

€ 1,76 per uur

ma t/m wo: 09.00 – 18.00

do t/m za: 09.00 – 23.00

zo: 12.00 – 23.00

900

Groot IJsselmonde

KEES PIJLSTRAAT***

90

€ 1,76 per uur

ma t/m wo: 09.00 – 18.00

do t/m za: 09.00 – 23.00

zo: 12.00 – 23.00

900

Groot IJsselmonde

PIET SMITKADE***

90

€ 1,76 per uur

ma t/m wo: 09.00 – 18.00

do t/m za: 09.00 – 23.00

zo: 12.00 – 23.00

900

Groot IJsselmonde

PUCK VAN HEELSTRAAT***

90

€ 1,76 per uur

ma t/m wo: 09.00 – 18.00

do t/m za: 09.00 – 23.00

zo: 12.00 – 23.00

900

Groot IJsselmonde

RICHARD DOMBISTRAAT***

90

€ 1,76 per uur

ma t/m wo: 09.00 – 18.00

do t/m za: 09.00 – 23.00

zo: 12.00 – 23.00

900

Groot IJsselmonde

SIEM HEIDENSTRAAT***

90

€ 1,76 per uur

ma t/m wo: 09.00 – 18.00

do t/m za: 09.00 – 23.00

zo: 12.00 – 23.00

 

 

De legenda onder Hoofdstuk III: Tarieven per straat (of wegvak) per tijdvak wordt hiertoe als volgt gewijzigd:

 

*** In deze straat geldt van 3 uur vóór aanvang tot 2 uur na afloop (op alle dagen tot maximaal 23.00 uur en op zondag maximaal vanaf 12.00 uur) van een wedstrijd/evenement in Stadion Feijenoord een tarief van € 4,14 per uur; hierbuiten het reguliere tarief (tot 23.00 uur). Tevens geldt in deze straat, ook van 3 uur vóór aanvang tot 2 uur na afloop (op alle dagen tot maximaal 23.00 uur en op zondag maximaal vanaf 12.00 uur) van een wedstrijd/evenement in Stadion Feijenoord een maximale parkeerduur van 90 minuten. De onderhavige maximale parkeerduur geldt niet voor het parkeren met een geldige parkeervergunning (bezoekers- en mantelzorgvergunning inbegrepen).

Artikel 2  

Dit besluit wordt geplaatst in het gemeenteblad en treedt in werking op de dag na publicatie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 januari 2020.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 15 januari 2020 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)