Gemeenteblad van Heusden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeusdenGemeenteblad 2020, 162832Beschikkingen | afhandelingGemeente Heusden - Omgevingsvergunning verleend - Gounodlaan 2B 4 tot en met 64 (even huisnummers), Vlijmen, na-isoleren hellende daken van 32 woningen

 

 

Het college van Heusden heeft op 17 juni 2020 een omgevingsvergunning verleend voor de activiteit:

 • Bouwen

Voor het verwijderen van de schoorstenen, pannen en panlatten, het aanbrengen van na-isolatie, het aanbrengen van nieuwe panlatten, pannen en goten van 32 woningen aan de Gounodlaan 2B 4 tot en met 64 (even huisnummers) in Vlijmen. De vergunning is verzonden op 19 juni 2020 en bij de gemeente bekend onder nummer 628426.

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u daartegen binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen. De termijn gaat in één dag na toezending van het besluit aan de aanvrager.

 

U kunt alleen op deze 2 manieren bezwaar maken

 • Online via de website www.heusden.nl (u kunt inloggen met uw DigiD)

 • U kunt uw bezwaar ook per post sturen naar Gemeente Heusden, Postbus 41, 5250 AA Vlijmen

 

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • 1.

  Uw naam en adresgegevens;

 • 2.

  datum waarop u het bezwaarschrift indient;

 • 3.

  een omschrijving of een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent;

 • 4.

  de redenen van het bezwaar;

 • 5.

  uw handtekening. Verstuurt u het bezwaarschrift digitaal dan is uw DigiD uw digitale handtekening.

 

Daarnaast kunt u aangeven of u wilt worden gehoord.

 

Voor de vergunningen met de onderdelen slopen, kappen en het uitvoeren van werk of

werkzaamheden, treedt de beschikking pas in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken.

 

Voorlopige voorziening

Gedurende de termijn dat uw bezwaarschrift in behandeling is, kan al gebruik worden gemaakt van het besluit. Om dit te voorkomen, kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen. Dit houdt in dat u verzoekt het besluit tijdelijk te schorsen. Dit kan tegelijk met of na het indienen van het bezwaarschrift.

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de Rechtbank Oost-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Digitaal aanvragen kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor een verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u griffiekosten.

Meer informatie

Graag bij uw schriftelijke reactie het zaaknummer vermelden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het cluster Omgevingsvergunningen van de gemeente Heusden, telefoon: (073) 513 1789.