Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 16236Beschikkingen | aanvraagIngediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Landpoortstraat 27 en Achterstraat 2 a in Willemstad

realiseren duurzaam, innovatief en sociaal projectenbureau

7 januari 2020

Noordhoek 26, Noordhoek

uitbreiden van de woning aan de zijgevel en achterzijde

9 januari 2020

Voorstraat 8, Willemstad

verbouwen van de woning, bouwen bijgebouw en plaatsen zonnepanelen

12 januari 2020

Kraaiendijk 4, Heijningen

plaatsen van een gaashekwerk

10 januari 2020

Blokweg 6, Zevenbergen

wijzigen van de brandcompartimentering

14 januari 2020

Blauwe Hoefsweg 26o, Klundert

uitbreiden van de woonwagen

11 januari 2020

Oslo 2, Klundert

plaatsen van een erfafscheiding

14 januari 2020

           Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk