Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2020, 162151Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke woonunits op het perceel Bobeldijk 5 te Berkhout

Op 19 juni 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke woonunits op het perceel Bobeldijk 5 te Berkhout. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2020-HZ-0329. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.