Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2020, 161566Overige overheidsinformatieGemeente Zeewolde, beleidsnota en uitvoeringsagenda Toerisme, Recreatie en Evenementen Zeewolde 2020 ter inzage

De gemeente Zeewolde heeft een (concept) Beleidsnota Toerisme, Recreatie en Evenementen opgesteld. In deze nota staat de doelen en ambities voor de periode 2020-2025. Toerisme, recreatie en evenementen dragen bij aan een gezellig, levendig dorp, verhoging van vrijetijdsvoorzieningen, extra inkomsten voor middenstand en horeca, werkgelegenheid e.d. Een goede ontwikkeling ervan is daarom in het belang van inwoners, bedrijven en toeristen.

In de nota is ook een uitvoeringsprogramma opgenomen, met concrete maatregelen waar de gemeente in samenwerking met toeristisch-recreatieve bedrijven en instellingen, natuurbeheerorganisaties ed. uitvoering aan wil geven. De maatregelen zijn gericht op het op orde houden van de toeristische basis (w.o. fiets- en wandelroutes, bewegwijzering), vergroten van de belevingswaarde, marketing en promotie, ontwikkeling van evenementen en het bevorderen van toeristische bedrijvigheid.

Ter inzage

Van donderdag 25 juni 2020 tot donderdag 6 augustus 2020 ligt de concept beleidsnota ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis. De beleidsnota is ook als bijlage bij deze digitale bekendmaking gevoegd. Inzage op het gemeentehuis is alleen mogelijk op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het Publiekscentrum, telefoon 036 522 9522.

Inspraakreactie

Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie naar voren brengen.

Dat kan:

1. online via www.zeewolde.nl/zienswijze

2. schriftelijk bij burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde

3. mondeling door een afspraak te maken met de heer M. van der Schoot (beleidsmedewerker sport, recreatie en evenementen), telefoon 036 522 9522.

 

Zeewolde, 25 juni 2020