Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2019 – 2020

Het college van de gemeente Gennep,

 

 

 

Besluit vast te stellen het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2019 – 2020

 

Aldus besloten in de vergadering van 28 mei 2019.

Burgemeester en wethouders van Gennep,

De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester, De heer P.J.H.M. de Koning

Bijlage  

 

Naar boven