Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2020, 16127Beschikkingen | afhandelingGemeente Alkmaar - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel - Priemstraat 66, Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

1825KJ66

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning met zes weken

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar maken bekend dat zij van de volgende aanvra(a)g(en) voor een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken hebben verlengd:

Priemstraat 66 Alkmaar: het plaatsen van een dakkapel

Datum ontvangst: 21 november 2019.