Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 161031Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Het Geerke 10, 5473 RW te Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 22-06-2020

 

Het uitbreiden van het woonhuis en upgraden van de gevels

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 1 juli 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze