Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 161002Beschikkingen | aanvraagHoofdweg 48 Schildwolde aanvraag omgevingsvergunning

(uitgebreide procedure)

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, op de daarbij vermelde datum, hebben ontvangen:

 

Hoofdweg 48, 9626 AG te Schildwolde, voor de nieuwbouw van bedrijfsgebouwen t.b.v. uitbreiding huidige bedrijfsvoering alsmede het realiseren van vervangende woonbestemming d.m.v. verwijderen huidige opstallen. 21 juni 2020

 

Wat kunt u doen bij een binnengekomen aanvraag

Zie onder het betreffende kopje op deze pagina.

 

Informatie

Contactplein, telefoonnummer (0598) 37 37 37.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Rechtsmiddelen

 

Wat kunt u doen bij een binnengekomen aanvraag .

Aanvragen voor een vergunning ( uitgebreide procedure ) worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Er is op deze aanvragen nog geen besluit genomen. Tegen deze aanvragen kan nu nog geen bezwaar worden ingediend.