Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2020, 16086Beschikkingen | afhandelingGemeente Alkmaar - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - slopen van de voorgevel - Kennemerstraatweg 263, Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

1814GK263

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning met zes weken

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar maken bekend dat zij van de volgende aanvra(a)g(en) voor een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken hebben verlengd:

Kennemerstraatweg 263 Alkmaar: het slopen van de voorgevel

Datum ontvangst: 20 november 2019.