Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Dijkstraat 29 te Asten

De wettelijke beslistermijn van de volgende aanvraag omgevingsvergunning is met 6 weken verlengd op genoemde datum:

 

Dijkstraat 29 te Asten

het gewijzigd uitvoeren van een bouwplan (bouwhoogte) 22-06-2020

 

Naar boven