Gemeenteblad van Waterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaterlandGemeenteblad 2020, 160593Beschikkingen | aanvraagGemeente Waterland - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van de woning - Leeteinde 7, Broek in Waterland

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Leeteinde 7 in Broek in Waterland voor het uitbreiden van de woning

(ingekomen 10 juni 2020)

Voor de activiteit(en):

  • -

    het bouwen van een bouwwerk

Dit is een kennisgeving. Over deze aanvraag is nog geen beslissing genomen. Het is nu niet mogelijk bezwaren of zienswijzen in te dienen. Voor meer informatie over de aanvraag kunt u tijdens openingstijden contact opnemen met de gemeente, afdeling VROM.