Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 160261Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Leemweg 53 Zwartebroek, maken uitweg

 

Zaaknummer 2020W0721

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.