Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 160031Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Wouterskamp 4 Voorthuizen, bouwen woning

 

Zaaknummer 2020W1443

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.