Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 160018Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Eendrachtstraat 27-01 Terschuur, plaatsen woonunit

 

Zaaknummer 2020W1441

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.