Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 159977Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Varenkamp 3 Barneveld, verplaatsen inrit

 

Zaaknummer 2020W1473

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.