Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 159898Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Valkseweg 110-01 Barneveld, bouwen bijgebouw

 

Zaaknummer 2020W1474

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.