Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2020, 15978Beschikkingen | aanvraagGemeente Alkmaar - aanvraag omgevingsvergunning - aanbrengen van een metalen constructie (in verband met vergunningsvrije aanbouw aan westzijde woning) - Kromme Horn 13, Graft

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

1484EG13

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Kromme Horn 13 Graft: het aanbrengen van een metalen constructie (in verband met vergunningsvrije aanbouw aan westzijde woning)

Datum ontvangst: 15 januari 2020.

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat over bovenstaande aanvra(a)g(en) nog geen besluit(en) is(zijn) genomen. Wilt u toch een aanvraag inzien dan kan dit alleen op afspraak. Wilt u langs komen? Maak een afspraak.