Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2020, 159765Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - Buiten behandeling gestelde aanvraag reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een overkapping, J.D. van der Waalsstraat 31 in Eerbeek

Buiten behandeling gestelde aanvragen:

 

Straatnaam:

Huisnummer:

Postcode:

Besluit:

Omschrijving:

Verzonden op:

Dossiernummer:

 

J.D. van der Waalsstraat

31

6961ZL

Buiten behandeling

het plaatsen van een overkapping

18 juni 2020

2020-0167

 

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (of indien dat niet vermeld is, na de dag van publicatie van het besluit) schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het desbetreffende besluit heeft genomen. Het adres is: postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een ‘voorlopige voorziening’ worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Brummen, 24 juni 2020

Burgemeester en wethouders van Brummen