Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2020, 15973Beschikkingen | aanvraagGemeente Alkmaar - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van dakkapellen aan de voor en achterzijde van de woning - Jasmijnlaan 23, Oudorp

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

1829HJ23

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Jasmijnlaan 23 Oudorp: het plaatsen van dakkapellen aan de voor en achterzijde van de woning

Datum ontvangst: 14 januari 2020.

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat over bovenstaande aanvra(a)g(en) nog geen besluit(en) is(zijn) genomen. Wilt u toch een aanvraag inzien dan kan dit alleen op afspraak. Wilt u langs komen? Maak een afspraak.