Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2020, 159653Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Verleende omgevingsvergunning,Bannestraat 32, Wervershoof rectificatie

Per abuis is in de publicatie van 30-04-2020 van de verleende omgevingsvergunning voor de Uiverstraat 1 in Medemblik de omschrijving niet juist. De juiste omschrijving is het wijzigen van de gevels.

met verzenddatum 20-04-2020

 

Bent u het niet eens met een besluit? 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.