Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2020, 15964Beschikkingen | aanvraagGemeente Alkmaar - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel aan de oostkant van de woning - Heikeshof 23, De Rijp

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

1483XE23

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Heikeshof 23 De Rijp: het plaatsen van een dakkapel aan de oostkant van de woning.

Datum ontvangst: 14 januari 2020.

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat over bovenstaande aanvra(a)g(en) nog geen besluit(en) is(zijn) genomen. Wilt u toch een aanvraag inzien dan kan dit alleen op afspraak. Wilt u langs komen? Maak een afspraak.