Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 159626Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Mr. Troelstralaan 27 Barneveld, kappen boom

 

Zaaknummer 2020W1450

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.