Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 159589Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Hugo de Grootlaan 12 Barneveld, verbreden oprit

 

Zaaknummer 2020W1489

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.